Międzynarodowe usługi transportowe

Kalus Kalus Kalus

Przewieziemy twoje towary szybko i bezpiecznie

Czym jest asfalt twardolany?

Asfalt twardolany, znany też jako super most-papa i gussasphalt to pozbawiona wolnych przestrzeni, gęsta mieszanka składająca się z wypełniacza (mączka kamienna), piasku, grysu, bitumu i środków łączących. Bitum pozyskiwany jest z ropy naftowej w procesie destylacji jako nielotny środek łączący o ciemnej barwie. Bitum nie jest materiałem zanieczyszczającym wodę. Asfalt twardolany składa się zatem z naturalnych składników. Kruszywo mineralne to mieszanka o strukturze zwartej. Wszystkie substancje mineralne muszą być odporne na mróz i wietrzenie. Zawartość środków wiążących musi być dopasowana do pustych przestrzeni mieszanki substancji mineralnych, tak aby były one wypełnione w gotowej warstwie. Gorący asfalt twardolany jest w stanie płynnym i daje się rozsmarowywać. Aby asfalt uzyskał końcową twardość, nie wymaga zagęszczania. Asfalt twardolany znajduje zastosowanie jako jastrych, a po wystygnięciu, tzn. już kilka godzin po wylaniu może być oddany do użytku. Według normy DIN 18560 "Jastrych w budownictwie", jastrych to element budowlany układany na spodniej warstwie nośnej, bądź warstwie oddzielającej lub izolacyjnej, który pełni funkcję bezspoinowej posadzki lub bezspoinowego układu podłogowego. W halach przemysłowych itp. jastrychy z asfaltu twardolanego, w związku z wysoką odpornością na ścieranie oraz uderzenia układane są zazwyczaj bezpośrednio, tzn. bez dodatkowych warstw.

Na placach parkingowych, tarasach i powierzchniach zielonych układany jest asfalt twardolany w połączeniu z papą bitumiczną jako uszczelnienie. W biurach, domach handlowych i pomieszczeniach zamieszkiwanych, bądź często używanych przez ludzi jastrychy z asfaltu twardolanego i gorące jastrychy układane są przeważnie na warstwach izolacyjnych jako tzw. „płynne jastrychy" Produkcja asfaltu twardolanego odbywa się w poddawanych kontroli jakości stacjonarnych mieszalniach. Gotowe do użycia mieszanki transportowane są na budowę w podgrzewanych mieszalnikach. Asfalt twardolany, ze względu na skład i właściwości środków wiążących, stosowany jako warstwa ochronna i pokrywająca, odznacza się wieloma zaletami.

Asfalt twardolany nie zawiera ani smoły, ani fenoli; szkodliwe oddziaływania na zdrowie i środowisko naturalne nie występują. Nawierzchnie z asfaltu twardolanego można czyścić na sucho lub polewając wodą. Możliwe jest także zastosowanie maszyn czyszczących. Nawierzchnie z asfaltu twardolanego nie wymagają szczególnej konserwacji.